Vítáme Vás na stránkách společnosti KOLEJCONSULT & servis, spol.s r.o.

Společnost KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. nabízí technický inženýring doprav-
ních staveb
oboru železniční stavby více...
Geofyzikální měření využívá nedestruktiv-
ních metod průzkumu dopravních, pozemních a podzemních staveb, mapování geologických a hydrogeologických poměrů více...
Součástí střediska Dopravní inženýring je zkušební laboratoř na zkoušky vlastností přírodních, umělých a recyklovaných materiálů v oblasti zemin, sypanin a kameniva a zkouše-
ní vlastností konstrukčních, podkladních a podsypných vrstev více...