Geofyzikální měření


2003

Georadarový průzkum mostních konstrukcí :
      Valašské Meziříčí - estakáda ev. č. 35 - 182
      Ostrava - most ev. č. 4793-3.2
      Paskov - most ev. č. 4794-4
      Brno - Řečkovice - most ev. č. 43-005 silnice I / 43, estakáda přes ulici Hapalova
      Šenov - most ev. č. 473-10, mostu ev. č. 473-11
      Koberovice - most ev. č. 130-010
ČD DDC,  Optimalizace traťového úseku Krasíkov - Česká Třebová, km 6,975 - km 11,620 - geofyzikální měření
Hradec Králové  - rekonstrukce kolejiště - kontrola mocnosti štěrkopískové vrstvy georadarem
Kunice  - skladové haly - geofyzikální průzkum podloží
Hutisko - Solánec - Vigantice  - geofyzikální průzkum sesuvu
Nový Kostel  - geofyzikální měření v epicentrální oblasti zemětřesných rojů
Ostrava - ÚČOV  - aktivační nádrže - geofyzikální průzkum podloží
Praha - Holešovice  - areál firmy Hall - georadarové měření podloží a stavební konstrukce
Podivín  - sloup č. 28 v km 96,167 - kontrola kotev georadarem
ČD DDC,  Rekonstrukce ž. st. Chrást u Plzně, km 97,370 - 98,258 - kontrola skutečného provedení georadarem
UPP Olomouc  - podzemní garáže - geofyzikální průzkum průsaků vody
Kralupy - Vetrusy  - georadarové mapování vnitřní struktury náplavového kužele
Lužice  - geofyzikální průzkum poddolování hřiště TJ Baník, ulice Kratiny, lékárna Podluží

2004

Bystřice nad Olší - Mosty u Jablunkova  - státní hranice - geofyzikální průzkum svahových pohybů v podloží a v okolí tratě
ČD Třebovice - Rudoltice  - georadarový průzkum pilotové stěny v km 10,400
Spolana Neratovice  - objekty SO-02-02 a SO-02-04 - georadarový průzkum podloží
ČD DDC,  Optimalizace traťového úseku Dětmarovice - Český Těšín - geofyzikální průzkum v traťovém úseku Karviná - Louky
Mokrá XII  - geofyzikální průzkum ložiska vápence
Břevnice  - železniční most v km 4,366 trati Havlíčkův Brod - Rosice nad Labem - georadarový průzkum opěr
Šatov  - Sklepní ulice a silnice III / 41 322, průtah v km 1,160 - km 2,617 - georadarový průzkum podloží vozovky
ČD DDC,  Rekonstrukce koleje v km 15,000 - km 17,200 trati Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev
      - kontrola skutečného provedení georadarem
Klobouky u Brna  - nádrže ČEPRO - georadarový průzkum podloží
ČD DDC,  Optimalizace traťového úseku Krasíkov - Česká Třebová.
      - kontrola skutečného provedení georadarem km 14,770 - km 18,500, kolej č.1 a 2
Ostrava - Hrabová  - DS PHM - lokalizace podzemních nádrží georadarem
Šternberk  - geofyzikální průzkum sesuvu
Olomouc - Svatý Kopeček a Droždín - stanovení třídy těžitelnosti pro trasu kanalizace
ČD DDC,  Modernizace trati Olomouc - Červenka - sanace násypového tělesa štěrkopískovými pilíři
      - kontrola skutečného provedení georadarem
Lužice  - stadion TJ Baník, nová radnice - georadarový průzkum poddolování
Vaculov - Sedlo  - geofyzikální průzkum sesuvu
ČD DDC,  - Optimalizace traťového úseku Štěpánov - Olomouc
      - kontrola skutečného provedení georadarem km 82,949 - km 83,443, kolej č. 1
Nedašov  - geofyzikální průzkum sesuvu
SŽDC,  - Sanace železničního tělesa km 98,920 - km 100,600 na traťi Břeclav - Zaječí
      - geofyzikální průzkum podloží kolejí č. 1 a č. 2, georadarový profil v ose koleje č. 1, km 98,857 - km 100,720

2005

Trať ČD č. 316 Ostrava-Svinov - Opava  - Železniční úsek Děhylov - Háj ve Slezsku, km 269,441 - km 275,714
      - georadarový průzkum podloží
Žiar nad Hronom  - geofyzikální průzkum odkaliště
Kyjov  - Brandlova ulice - georadarový průzkum poddolování
Zastávka u Brna  - důl Julius - georadarový průzkum poddolování
ČD DDC,  - Optimalizace traťového úseku Grygov - Olomouc, km 199,800 - km 204,850, kolej č. 1
      - kontrola skutečného provedení georadarem
Traťový úsek Popelín - Počátky - Žirovnice 
      - kontrola skutečného provedení georadarem v km 45,116 - 45,405 a 45,975 - 47,000
Polička  - suchá retenční nádrž - georadarový průzkum tělesa hráze a výpusti
Spytihněv  - jez, geofyzikální průzkum průsaků hrází
Ostrava  - rekonstrukce ÚČOV - nové aktivační nádrže - geofyzikální průzkum podloží
Břeclav - Pohansko  - georadarové měření plochy archeologického průzkumu
Týn nad Bečvou - Helfštýn  - geofyzikální průzkum sesuvu
Křížov - Sovinec  - vyhodnocení hydrogeologických poměrů a následný hydrogeologický průzkum
Hodonín  - Křičkova ulice a ulice Bratří Čapků - geofyzikální průzkum poddolování
Elektrárna Chvaletice  - hráze usazovacích nádrží - lokalizace poruch georadarem
Valtice  - lokalizace starých sklepů georadarem
Traťový úsek Moravičany - Červenka  - průzkum podloží georadarem v km 56,733 - 65,012
Zábřeh na Moravě - Hoštejn  - georadarový průzkum podloží silnice
Brno - Dobrovského ulice  - georadarový průzkum v trase tunelu, staničení km 0,500 - 0,650

2006

Plzeň  - ústav umění a designu, magnetometrický průzkum
Švařec Běleč I a II - Vírský vodovod  - georadarový průzkum portálových úseků štol
Heřmanův Městec  - výstavba nádrží I. etapa, stavba 1, geofyzikální průzkum podloží
• Průzkumné a diagnostické práce v Rakouském tunelu na trati Stará Paka - Liberec - georadarové měření
Jevišovka  - podemletá trať, georadarový průzkum podloží
Plzeň - Stříbro  - georadarový průzkum podloží silnic
Halenkovice  - geofyzikální průzkum sesuvu
Helfštýn  - geofyzikální průzkum sesuvu
Staré Město u Uherského Hradiště - Čerťák  - mrtvé rameno řeky Moravy - georadarové měření dna
Loukov ČEPRO  - nádrže, geofyzikální průzkum podloží
Luhačovice  - geofyzikální průzkum sesuvu u křižovatky
Klečůvka  - geofyzikální měření pro sanaci sesuvu
Nesovice  - sesuv svahu zářezu trati v km 43,100 - geofyzikální průzkum
Silnice I/42 Brno  - VMO, MÚK Hlinky, porucha vodovodu na objektu D105 - geofyzikální průzkum
Rekonstrukce koleje Sokolnice - Chrlice  - třetí stavba - sesuv zářezu svahu v km 10,315 - 10,750 - geofyzikální měření
Olomouc - Černovír  - geofyzikální průzkum stavu ochranných hrází
Přítluky  - geofyzikální průzkum sesuvu
Zaječí  - 1. kolej v km 98,900 - 102,000 - geofyzikální průzkum podloží
Nedašov  - geofyzikální průzkum sesuvu
Valtice  - georadarový průzkum starých sklepů
Tanvald  - tunely - geofyzikální měření podloží tratě
Lipník nad Bečvou  - 1. kolej v km 203,224 - 203,903, žst. Hranice, výhybka č. 6 - geofyzikální měření
Břeclav - Pohansko  - severní předhradí - georadarové měření pro archeologické účely

2007

Elektrárna Dukovany  - 1. a 4. blok, zpevnění transportní cesty pro NBT - georadarový průzkum podloží
Maďarsko, trať Budapest - Wien  - georadarové měření podloží
Vranov - Stříbro  - poddolování - georadarový průzkum podloží tratě
Kyjov - Brandlova ulice  - rozšířený georadarový průzkum poddolování
Tábor - Planá nad Lužnicí  - georadarový průzkum podloží silnic
VÚŽ a.s.  - rekonstrukce TV na UZO ZC v Cerhenicích pro R = 230 km/h - geofyzikální měření podloží
Hodonín - Křičkova ulice  - geofyzikální průzkum poddolování
Valtice  - georadarový průzkum starých sklepů
Stráž u Prostějova  - vodárenská nádrž - geofyzikální průzkum podloží
Brumov - Bylnice  - geofyzikální průzkum sesuvu
Boršov nad Vltavou  - Křemže - mosty v km 4,172 a 15,365 - georadarové měření opěr
Praha - Michle  - Odstavné nádraží jih, č. akce A07-020A-063 - kontrola skutečného provedení georadarem
Brno - Bauhaus  - parkoviště pro zákazníky a zaměstnance - geofyzikální průzkum podloží
Předklášteří - Dřínová  - doplňující geofyzikální měření v předpolí kamenolomu s.r.o. ROSA u Lomničky
Lidečko  - geofyzikální průzkum sesuvu nad vodovodním přivaděčem
Brno  - tunely Dobrovského - geofyzikální průzkum
Brno  - Medlánky - geofyzikální průzkum sesuvu
Gabčíkovo  - levá plavební komora - georadarový průzkum podloží a stavu sanace
Olomouc  - geofyzikální průzkum pro odkanalizování městské části Samotíšky
Hodonín  - geofyzikální průzkum poddolování
Hranice na Moravě  - geofyzikální průzkum podloží pro stavbu hal Schaffer
Lužice - Kratiny  - geofyzikální průzkum poddolování
Most - Čepirožská výšina  - geofyzikální průzkum poddolování

2008

Brno  - tunely Dobrovského - geofyzikální průzkum
Kolín, trať Praha - Kolín  - georadarové měření pro založení opěrné zdi
Brno, ulice Révová  - geofyzikální průzkum pro posouzení stability svahu
Frýdek - Místek - Dobrá, trať Frýdek - Místek - Český Těšín  - georadarové měření pro zjištění stavu podloží kolejí
      v km 112,400 - 116,611
Břežany  - geofyzikální průzkum trasy vodovodu a kanalizace
Lubná  - geofyzikální průzkum podloží v okolí propadu vozovky u jámy 1. máj
Svitavy, ulice Pod věží  - podrobný georadarový průzkum podloží multifunkčního domu
Bučovice, silnice I/50  - průtah - geofyzikální průzkum podloží
Maďarsko, trať Budapest - Bucharest, Gyomaendröd a Mezotür  - geofyzikální měření
Dolní Morava, SKI centrum SNĚŽNÍK  - geofyzikální průzkum pro založení patek nové lanové dráhy lyžařského areálu
Brodek u Přerova  - georadarový průzkum podloží výhybek
Jistebník  - georadarový průzkum podloží výhybek
Lipov  - geofyzikální průzkum sesuvu svahu zářezu trati v km 59,830
Plzeň - Stříbro  - georadarový průzkum podloží tratě
Opava  - geofyzikální průzkum starého důlního díla 2012 jáma Petr Bezruč
Uherčice u Heřmanova Městce  - geofyzikální průzkum podloží pro stavbu nádrží PHM
Vodní nádrž Koryčany  - geofyzikální průzkum svahu nad Kyjovkou
Korolupy  - geofyzikální průzkum pro zásobování vodou
Brušperk  - geofyzikální průzkum levobřežní opěry Cvekova mostu přes Ondřejnici
Stříbro - Planá u Mariánských Lázní  - georadarový průzkum podloží silnic
Omlenice - Včelná  - kontrola provedení konstrukčních vrstev georadarem trati v km 87,780 - 110,982
Zaječí  - geofyzikální průzkum trati v km 103,000 - 103,300
Halenkovice  - georadarový průzkum sesuvů
Brno, okolí Brněnské přehrady  - geofyzikální průzkum v rámci výzkumu krajiny
Loukov  - geofyzikální průzkum pro výstavbu skladovacích kapacit PHM
Moravská Nová Ves  - geofyzikální průzkum podloží trati v km 95,133 - 95,333
Macocha  - georadarový průzkum dna propasti

2009

Břeclav  - geofyzikální průzkum prostoru havárie vodovodu v areálu firmy OTIS
Valtice  - georadarový průzkum starých sklepů
Vodní nádrž Fryšták  - geofyzikální průzkum svahu nad skluzem
Pavlovice - Brod nad Tichou  - georadarové měření na trati v km 404,200 - 407,800
Šternberk  - geofyzikální průzkum v rámci dokončení kanalizace aglomerace
Č. Budějovice - Rožnov  - kontrola skutečného provedení konstrukčních vrstev trati georadarem v km 115,700 - 119,300
Brno  - detekce poruch izolační fólie v podloží parkoviště areálu Campus Square
Zlín, Zimní stadion Luďka Čajky  - georadarové měření hloubky promrznutí podloží
Severovýchodní okraj Budějovické pánve  - georadarový průzkum okrajového zlomu
Louka  - geofyzikální průzkum sesuvu náspu trati v km 54,300 a následná kontrola skutečného provedení sanace
     štěrkopískovými pilíři
Prakšice  - geofyzikální průzkum rekultivované skládky
Lednice  - geofyzikální průzkum podloží transektu ve výzkumném objektu ÚEL LDF MZLU
Stříbro - Svojšín  - georadarový průzkum podloží tratě
Brno, Drobného ulice, nemocnice Delta  - geofyzikální měření pro posouzení stability svahu
Prostějov  - lokalizace historického vodního příkopu geofyzikálním měřením
Maďarsko, trať Budapest - Bucharest, Mezotür  - geofyzikální měření
Olomouc, teplárna Dalkia  - posouzení integrity betonových sloupů georadarem
Milovice u Mikulova  - georadarový průzkum propadu státní silnice
Dolní Morava, areál U Slona a Sněžník  - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro založení objektů
     lyžařského areálu
Polom - Polousí  - geofyzikální průzkum poškození tratě po povodních
Zaječí  - georadarové měření na trati Břeclav - Brno v km 103,300 - 103,500
Střelná - tunel  - georadarové měření
Svojšín - Pavlovice  - georadarové měření na trati v km 391,400 - 403,500
Hradec Králové  - detekce poruch izolační fólie v podloží parkoviště
Lužice - Kratiny  - georadarový průzkum poddolování
Gabčíkovo  - pravá plavební komora a dolní rejda - georadarový průzkum stavu konstrukce a podloží
Brno, okolí Brněnské přehrady  - geofyzikální průzkum v rámci výzkumu krajiny
Olomouc - Štěpánov  - geofyzikální průzkum podloží trati v km 80,220 - 82,500
Velké Pavlovice  - geofyzikální měření vlhnutí kleneb sklepů
MVE Mělník  - georadarové zaměření nehomogenit v podzákladí výtokového objektu
Pravčická brána  - nedestruktivní průzkum tělesa brány
Loukov  - georadarové ověření stavu základové desky nádrže N3 úložiště PHM
Mosty u Jablunkova  - geofyzikální průzkum okolí propadu tunelu
Praha - V Horkách 3  - kontrola provedení tryskové injektáže georadarem
Sokolnice, silnice II/418  - georadarový průzkum podloží v km 0,315 - 0,387

2010

Břeclav  - georadarový průzkum podloží kolejí
Bylnice, most ev.č. 495-045  - průzkum opěr georadarem
Valtice SOŠ vinařská  - geofyzikální průzkum pro projekt rekonstrukce
Suchdol nad Odrou  - geofyzikální průzkum pro stavbu mostu
Heřmaničky  - průběžná georadarová kontrola zhutnění vrstev tělesa náspu
Dvůr Králové nad Labem  - georadarová kontrola sanace podloží historického domu
FVE Dačice, Dobré Pole  - měření bludných proudů, stanovení agresivity podloží
Obchodní centrum Vyškov  - komplexní geofyzikální průzkum podloží
Březno u Chomutova  - geofyzikální průzkum náspu tratě
Smržice  - geofyzikální průzkum svahových deformací v prostoru plánované FVE
Šternberk  - geofyzikální průzkum propadu terénu
Lipov  - geofyzikální průzkum sesuvu svahu zářezu trati v km 59,986
Ostrava - Hůrka, záchytný drén  - geofyzikální průzkum stability svahu
Javorník  - geofyzikální průzkum širšího okolí sesuvu
Zadar (Chorvatsko)  - geofyzikální průzkum podloží podmáčeného domu
Hřensko  - georadarový průzkum podloží jezů v Divoké a Edmundově soutěsce na Kamenici
Dálnice D1, km 241.4 - 241.6 a 241.8 - 242.0  - geofyzikální průzkum okolí opěr mostu 238
Vodní dílo Kružberk  - georadarový průzkum stavu štolového přivaděče a jeho okolí
Rybník Hostačov  - georadarový průzkum poruchy tělesa hráze
Stálky  - geofyzikální průzkum vodního zdroje pro Vranovsko
Brno - Ivanovice  - geofyzikální průzku sesuvu v prostoru stavby Hobby Marketu
Laktaši (Bosna a Hercegovina)  - geofyzikální průzkum sesuvu svahu zářezu dálnice
Gabčíkovo (Slovensko) - levá plavební komora  - georadarový průzkum podloží a konstrukce
Turecký vrch (Slovensko)  - georadarový průzkum horninového masívu za ostěním tunelu
Hranice - Černotín  - geofyzikální průzkum podloží tratě v zápalvovém území