Projekty


1997

• Tramvajová a trolejbusová vozovna Brno - Bosonohy
• Nádražní - Masarykova ve vztahu k průjezdným průřezům kolejí M 12 a M 22, s návrhem úprav polohy kolejí
• Rekonstrukce výhybek č. 131 a/b, 148, 156, 157 a 158 v žst. Břeclav, včetně přípojných polí

1998

• Dodávku geologického průzkumu včetně vyhodnocení, jako podklad pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
   kolejové křižovatky včetně rekonstrukce přejezdu v žel. stanici Brno - Horní Heršpice
• Železniční úrovňový přejezd v ul. Hladíkova, prováděcí projektová dokumentace
• ČD DDC, Modernizace traťového úseku Hodonín - Moravský Písek

1999

• ČD DDC, Rekonstrukce výhybky č. 10 a/b žst. Jihlava
• ČD DDC, Sanace svahu a zárubní zeď km 31,400 – 31,600 trati Valašské Meziříčí - Vsetín

2000

• Návrh zajištění bezpečnosti provozu železniční trati v okolí Žďáru nad Sázavou v úsecích ohrožených nestabilitou svahů
• ČD DDC, Rekonstrukce kolejové křižovatky v žst. Brno – Horní Heršpice včetně železničního přejezdu v km 140,310
   trati Břeclav - Brno
• ČD DDC, žst. Jihlava hl.n.- rekonstrukce severního zhlaví - 11 v.j.

2001

• PHARE LSIF BG 9811-02, úseky Zimnica – Straldža – Cerkovski a Vakarel – Verinsko
• ČD DDC, Sanace kolejiště v žst. Ostrava Svinov - Rudná km 260,200 - 261,300
• Studie realizovatelnosti propojení tratí ČD č. 300 a 340 v oblasti Křenovice
• ČD DDC, sanace zářezu km 62,780 - 62,855 tratě Plzeń – Železná Ruda

2002

• ČD DDC, Rekonstrukce severního zhlaví – 11 v.j. v žst. Jihlava hl. n., 1. stavba, 2. část
• ČD DDC, Rekonstrukce DSK a výhybek č. 8 – 14 v žst. Nesovice
• ČD DDC, Rekonstrukce zemního tělesa trati Brno – Česká Třebová
• ČD DDC, Rekonstrukce 1.nástupiště žst. Jihlava
• Studie zapojení severojižního diametru do regionu Jihomoravského kraje
• ČD DDC, Sanace zářezu Červené Poříčí tratě Plzeň - Železná Ruda
• Prověření situování vozovny a přestupního terminálu severojižního diametru v prostoru Sokolnice - Chrlice

2003

• Studie prověření napojení severojižního kolejového diametru do železničních tratí č. 240, 250
• Studie prověření trasování severojižního kolejového diametru v souběhu s řekou Svratkou
• Sanace zářezu Červené Poříčí trati Plzeň - Železná Ruda

2004

• Sanace žel. tělesa v km 105,500 - 106,400 a v km 108,850 - 109,550 traťového úseku Hodonín - Rohatec
• Odborný posudek příčin rozpadu geometrické polohy koleje
• Novostavba vlečkového přejezdu komunikace Červený rybník - km 0,298
• Rekonstrukce vlečkového přejezdu komunikace Cimburkova - km 0,509
• Rušení bývalé vlečky OBINPRO - BETSY; kolejí č. 3, 3a, 5, spojky kolejí č. 1a - 3a a výhybek č. C1 - C4
• Rychlá tramvaj, ukončení Jírova
• Dočasná napojení MK na silnici I / 38 – přejezdy Pávov v km 201,262 377
• Sanace násypového tělesa štěrkovými pilíři v km 83,056 - 84,422 mezistaničního úseku Olomouc - Štěpánov
• Reprofilace násypového svahu zemního tělesa SO 53-16-02 … kolej č. 1 a 2
• Sanace násypového tělesa štěrkovými pilíři SO 53-16-02 … kolej č. 1 a 2
• Škrobárna Reality a. s. - zkrácení vlečkové koleje - VODNÍ SKLO

2005

• Pevná jízdní dráha RHEDA 2000
• Železniční přejezd Ždírec nad Doubravou v km 26,520
• Návrh způsobu sanace žel. spodku technologií bez snášení kolejového roštu

2006

• Úprava kolejí a nástupišť v žst. Bransouze
• Úprava kolejí a nástupišť v žst. Luka nad Jihlavou
• Sanace násypového tělesa po povodních v km 120,500 tratě Hrušovany - Břeclav
• Opravné práce v žst. Studenec, I. etapa
• Oprava svahu zemního tělesa tratě Lipov - Blatnice
• Oprava svahu zemního tělesa tratě Nesovice - Nemotice

2007

• Opravné práce v žst. Studenec, I. etapa
• Opravné práce v žst. Studenec, II. etapa
• CTPark Šlapanice, fáze I. a II.; SO 15 Kolejová vlečka
• Zbrojovka Brno; SO 08 Demolice kolejové vlečky
• VÚŽ a.s. Rekonstrukce TV na VZO ZC v Cerhenicích pro V = 230 kmh/h
• Rekonstrukce zařízení kolejových brzd - spádoviště v žst. Břeclav
• Oprava lesní cesty Černá, Jezdecká a Dřevěná – Lesy ČR
• Rekonstrukce Střelenského tunelu

2008

• Oprava lesní cesty Černá, Jezdecká a Dřevěná u LZ Karlovice – Lesy ČR
• Dřevozpracující závod Čáslav; SO 301 Kolejová vlečka
• Dopravně - technická studie prověření vedení tramvajové tratě zast. Osová - Univerzitní Campus Bohunice
• TÚ 1271 Hrušovany nad Jevišovkou - Brno; rekonstrukce tunelu Velký Prštický

2009

• Územní studie tramvajové trati Starý Lískovec - Bosonohy
• Oprava PZS železničního přejezdu v žst. Slavičín v km 144,188
• Oprava PZS železničního přejezdu na trati Slavičín - Bylnice v km 156,117
• Projekt stavby rekonstrukce Střelenského tunelu – pevná jízdní dráha systému PORR
• Geotechnický průzkum a projekt sanace sesuvu na trati Brno - Břeclav
• Projekt demolice kolejové vlečky společnosti DEMONTA Trade, a.s. Praha
• Obec Louka – sanace sesuvu obecní cesty
• Oprava lesní cesty U štol u LZ Karlovice – Lesy ČR

2010

• Modernizace železniční tratě Bystřice nad Olší - Český Těšín; provizorní napojení koleje č.1
• Investiční záměr – výstavba PHO Kuřim
• Sesuv zářezového svahu v km 7,330 - 7,380 tratě Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách
• Sesuv zářezového svahu v km 74,928 tratě Velké Opatovice - Česká Třebová
• Dopravně – technická studie prodloužení tramvajové tratě; zast. Bohunice Nemocnice - Sportovní hala
• Modernizace trati Brno - Přerov; II. etapa Blažovice - Nezamyslice
• Odstraňování povodňových škod u SDC Zlín

2011

• Modernizace železniční tratě Bystřice nad Olší - Český Těšín; provizorní napojení koleje č.1
• Oprava skalního zřícení v km 17,800 - 18,100 na trati Velké Karlovice - Vsetín
• Oprava skalního zřícení v km 17,050 - 17,200 na trati Velké Karlovice - Vsetín
• Oprava sesuvu v žst. Valašská Polanka v km 28,640 - 28,715 na trati Hranice na Moravě - Horní Lideč
• Oprava sesuvu v žst. Napajedla v km 148,820 - 148,860 na trati Přerov - Nedakonice
• Oprava skalního zřícení v km 29,680 - 29,850 na trati Hranice na Moravě - Horní Lideč