Výzkum


1996

• Novelizace vzorového listu železničního spodku Ž 2 - Zemní těleso

1997

• Nádražní - Masarykova ve vztahu k průjezdným průřezům kolejí M 12 a M 22, s návrhem úprav polohy kolejí
• Měření a vyhodnocení vlivu dynamických účinků železničního provozu na stabilitu tělesa železničního spodku

1998

• Měření a vyhodnocení vlivu dynamických účinků železničního provozu na stabilitu tělesa železničního spodku
• Stavebně - geotechnický dohled nad prováděním prací na tělese železničního spodku

1999

• Uložení sypaniny a terénní úpravy zóny Hodonín - Lučina

2000

• Návrh zajištění bezpečnosti provozu železniční trati v okolí Žďáru nad Sázavou v úsecích ohrožených nestabilitou svahů
• Použití elektrárenských popílků pro stavbu tělesa železničního spodku
• Poradenská a konzultační činnost na stavbách v Bulharské republice

2001

• PHARE LSIF BG 9811-02, úseky Zimnica – Straldža – Cerkovski a Vakarel – Verinsko

2002

• Prověření situování vozovny a přestupního terminálu Severojižního diametru v prostoru Sokolnice - Chrlice

2003

• Prověření geometrických poměrů mezi tramvajovým kolem a kolejnicí

2004

• Odborný posudek příčin rozpadu geometrické polohy koleje
• Rekultivácia odkaliska ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom