Detekce hladiny podzemní vody

     Pomocí GEORADARU je možná přímá detekce hladiny podzemní vody. Pro velkoplošné mapování nebo velké hloubky, kde je použití georadaru nevýhodné nebo nemožné, lze ke sledování hladiny podzemní vody použít vertikální elektrické sondování VES.Na obrázku je detekována voda v hloubce 1,2 m. Projevuje se v záznamu zcela charakteristickým
a těžko zaměnitelným reflexem.