Sledování proudění podzemní vody

     Směr proudění podzemní vody je možné určit měřením metodou spontánní polarizace. Přitom se mapují filtrační elektrické potenciály, které vznikají při pohybu vody prostředím pórovitých sedimentů.     Na obrázku je příklad určení míst průsaku v prostoru pravobřežního zavázání jezu ve Spytihněvi. Zde bylo kombinací měření GEORADAREM, spontánní polarizací a VES zjištěno, že voda z řeky Moravy prosakuje z vyšší úrovně nad jezem, proudí pod pobřežní komunikací a vrací se zpět pod jezem. Zároveň měření vyloučilo možnost průsaku z Baťova kanálu.