Detekce podzemních prostor a sklepů

     Detekce podzemních prostor a sklepů jsou úkoly důležité pro stanovení postupu při dalších činnostech v dříve zastavěných nebo poddolovaných územích. Pomocí GEORADARU je možné potvrdit nebo vyloučit existenci podpovrchových dutin, určit jejich polohu, rozměry a charakter výplně, tj. rozlišit dutiny volné, zatopené a částečně nebo úplně zasypané, a to i ve více hloubkových úrovních.Příklad měření ve sklepních prostorech
... a projev dutin v podloží.