Diagnostika mostních konstrukcí a stavu předpínacích kabelů

     Diagnostika nekovových mostních konstrukcí a stavu předpínacích kabelů je založena na vyhodnocení velmi podrobného měření GEORADAREM. Je možné určit tvar a rozměr jednotlivých konstrukčních prvků a jejich vnitřní stavbu a lokalizovat v nich nehomogenity - pórovitá, zvodnělá a prosolená místa apod., a také zjistit výskyt prasklin (i skrytých). U předpínacích kanálků se zjišťuje jejich poloha a průběh v konstrukčním prvku, charakter jejich výplně (vzduch, voda, cementová nebo jiná výplň) a změny podél kanálku a stav vlastního předpínacího kabelu, zvláště s ohledem na vymezení zkorodovaných míst.V levé části záznamu neporušený kabelový kanál a v pravé části porušený, zvodnělý a zkorodovaný viz obrázek nahoře.