Geofyzikální průzkum tunelu

Georadarovým měřením v tunelu lze zjistit celkový stav tunelu:

    – tloušťku ostění
    – konstrukční poměry tunelové roury
    – míru a hloubku porušení za ostěním tunelu
    – zvodnělé polohy

Horizontální projekce georadarového záznamu
Projekce na ostění tunelu
Georadarové měření v tunelu - interpretace