Kontrola zhutnění

     Kontrola zhutnění vrstev zemin je prováděna GEORADAREM a určuje míru zhutnění prostřednictvím sledování změn mocnosti jednotlivých vrstev. Kromě toho lze ve zhutněných vrstvách detekovat případný výskyt nehomogenit a cizích objektů.
Na obrázku je hloubkový řez výkopem stavby pavilonu V na výstavišti v Brně.
Účelem měření byla kontrola kvality zhutnění zásypu tohoto výkopu.