Průzkum základových poměrů na staveništi

     Průzkum základových poměrů na staveništi s použitím geofyzikálních metod má jako nosnou metodu GEORADAR, jímž lze sledovat horninová rozhraní a vrstvy a zjistit přítomnost nehomogenit a porušených nebo zvodnělých míst, která by mohla mít vliv na projektovanou stavbu. Pomocí měření metodami dipólového elektromagnetického profilování a vertikálního elektrického sondování se pak tyto údaje upřesní.Brno - Líšeň
Hloubkový řez horninovým prostředím. V řezu jsou korelována vrtná data na pozadí georadarového záznamu.