Zjišťování příčin statických poruch budov a způsobu založení

     Zjišťování příčin statických poruch budov a způsobu založení často znamená získávat údaje v zastavěném prostoru a z podloží již existujících objektů. Prakticky jediná geofyzikální metoda, která je toho schopna je GEORADAR. Pomocí něj je možné zjistit tvar a hloubku základových prvků i nehomogenity a poruchy v nich a v okolním horninovém prostředí. Pokud to podmínky na místě umožní, lze průzkum doplnit metodou dipólového elektromagnetického profilování a vertikálního elektrického sondování.

Olomouc - podzemní garáže

Ostrava - multifunkční halaVýsledkem geofyzikálního měření je detekce a zachycení dynamiky destrukčních procesů.